Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

 

1. ročníky

od 6:00 h – testování žáků v učebně č. 17 (skleník za hlavní budovou)

8:00 h – slavnostní přivítání žáků 1. ročníku (v kulturní místnosti, vstup z terasy)

8:20 h – informace pro rodiče

následují třídnické práce ve třídách s třídními učiteli

11:00 h – ukončení vyučování

Od 11 h oběd pro žáky Domova mládeže.

 

2. a 3. ročníky

od 8:00 – testování žáků v učebně č. 17 (skleník za hlavní budovou), ubytovaní na DM se musí otestovat před vstupem do budovy školy (i před 8. hodinou)

10:00 h – slavnostní přivítání žáků 2. a 3. ročníku (v kulturní místnosti, vstup z terasy)

následují třídnické práce ve třídách s třídními učiteli

12:00 h – ukončení vyučování

Od 12 h oběd pro žáky Domova mládeže.

 

Školní jídelna vaří od 1. 9. pro ubytované na Domově mládeže, pro ostatní žáky od 2. 9. 2021.

Ubytovávání na Domově mládeže od 1. 9. od 6:00 h.